En aquest blog podreu trobar informació sobre les activitats que heu de realitzar a la classe d'informàtica o d'altres que us ajudaran a treballar el que fem normalment a l'aula.
Una abraçadota.

Toni

Toni.